صدای مشتری

 

درموسسه زبان های خارجی پژوهش از انتقادات و پیشنهادات سازنده دانشجویان استقبال می گردد. لذا جهت تشویق دانشجویان برای اظهار انتقادات و پیشنهادات راه های متعددی طراحی شده است که در دسترس همه باشد و به راحتی بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند و سازمان بتواند به تمام آنها پاسخ درست و مناست ارائه نماید.

کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما

۱مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل

۲ارتباط تلفنی و پیامکی 

  • صدای مشتری در دفتر مرکزی: ۰۹۳۳۱۹۹۹۳۴۶/ ۰۴۱۳۶۵۹۰۴۹۹ (تلگرام / تماس تلفنی)
  • امور آموزشی مرکزی: ۰۹۳۳۱۹۹۹۳۴۶ (تلگرام)

۳ – ارتباط ایمیلی

  • صدای مشتری: pajoohesh.voc@gmail.com 
  • ارتباط مستقیم با مدیر عامل : pajooheshlc.management@gmail.com
  • آدرس ایمیل امور آموزشی واحد مرکزی : pajooheshlc.education@gmail.com