قرارداد با شرکتها و ادارات دولتی و خصوصی

مرکز زبان های خارجی پژوهش با بیش از یک دهه سابقه درخشان در زمینۀ ارائه آموزش زبان های عمومی و تخصصی به نهادها، سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین مدارس و دانشگاه ها و با برخورداری از مدرسین حرفه ای قادر است تا دوره های آموزشی مورد نظر متقاضیان را در زمان بندی و محل مورد نظر آنان برگزار نماید.

مزایای عقد قراراداد با پژوهش و برگزاری کلاس ها در محل شرکتها

  • تشکیل کلاس ها در اسرع وقت (خارج از تقویم آموزشی موسسه)
  • طراحی دوره های ویژه با توجه به نیاز شرکت ها
  • اعزام بازرسان جهت بررسی کیفیت کلاس ها به محل شرکت ها
  • مناسب بودن قیمت با توجه به ساعات آموزشی ارائه شده توسط موسسه
  • اعزام اساتید حرفه ای با حداقل ۲۰۰۰ ساعت سابقه تدریس
  • انجام نیازسنجی مرتب برای کلاس هایی که زبان آموز در آن پیشرفت دلخواه را ندارد و مشاوره رایگان تا زمان رفع مشکل
  • تشکیل کلاس ها در زمان های مورد نظر شرکت ها