دپارتمان تحصیل در ترکیه

موسسه پژوهش

دارنده مجوز رسمی با ۲۳ سال سابقه آموزشی مستمر

تحصیل در ترکیه ، ایتالیا و آلمان


فعالیت ها و خدمات این موسسه در زمینه های مختلف از جمله مشاوره در مورد نحوه پذیرش و ادامه تحصیل، ارائه مدارک مورد نیاز در زمان پذیرش و مصاحبه، نحوه فراهم نمودن مدارک، خدمات ثبت نام و تقویتی و شرکت در آزمونهای ورودی، ارائه کتب و جزوات مختلف، خدمات ثبت نام TÖMER و اخذ دیپلم TÖMER، خدمات ثبت نام YDS و دیگر موارد مورد لزوم برای تحصیل می باشد.

 • خدمات ثبت نام شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه YÖS و ALES
 • YÖS (ورودی کارشناسی و رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
 • ALES (ورودی کارشناسی ارشد و دکتری)
 • KPDS و YDS (زبان انگلیسی)
 • خدمات ثبت نام YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER
 • انجام مراحل مختلف ثبت نام و شرکت در آزمونهای YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER, GRE, TUS
 • برگزاری تورهای شرکت در آزمون
 • ارائه کتب و جزوات آموزشی
 • ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه و مراحل اخذ پذیرش و انتخاب رشته دانشگاهها
 • ارائه خدمات TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و اخذ دیپلم TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و ثبت نام TÖMER دانشگاههای ترکیه
 • ارائه خدمات و ثبت نام YÖS و ALES دانشگاههای ترکیه
 • جزوات و کتابهای YÖS (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه در مقاطع پزشکی/دندانپزشکی/ داروسازی/فنی و مهندسی و کارشناسی برای تمامی رشته ها)
 • جزوات و کتابهای ALES (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تمامی رشته ها)